יצירת קשר

פרטי התקשרות לצורך תפעול הוראה מקוונת בעיתות חירום

כתובת ופרטי התקשרות

בניין טאוב
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
חיפה 3200003

מזכירות לימודי הסמכה (תואר ראשון) :
972-4-8294344
972-4-8294316
972-4-8292206
עקב המצב ניתן להתקשר גם אל:
053
-3412628
053-3412597

בנושאי לימודי הסמכה (תואר ראשון) נא לא להתקשר למזכירות הפקולטה:
972-4-8294313

מזכירות הסמכה (תואר ראשון)

מזכירות תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי)

מזכירות הפקולטה:
חדר 546
טלפון: 972-4-8294899
פקס: 972-4-8293900

הוראות הגעה.

פרטי התקשרות מינהלה

לשכת הדיקן

פרופ' דן גייגר, דיקן
טאוב 538
972-4-8294261/2
deancs.technion.ac.il

מורן רקוביצקי-רוור, מרכזת לשכת הדיקן
טאוב 537
972-4-8294261/2
deanseccs.technion.ac.il

לימודי הסמכה (תואר ראשון)

חוה שמיר
טאוב 036
972-4-8294344
ugofficecs.technion.ac.il

דורית אסא
טאוב 03
6
972-4-8294316
ugofficecs.technion.ac.il

אורטל אמסלם
טאוב 03
6
972-4-8292206
ugofficecs.technion.ac.il

לימודי (תואר שני ושלישי) תארים מתקדמים

לימור גינדין
טאוב 503
972-4-8294226
limorgcs.technion.ac.il