פרטי התקשרות לצורך תפעול הוראה מקוונת בעיתות חירום

פרטי התקשרות לצורך תפעול הוראה מקוונת בעיתות חירום

בחזרה לאינדקס החדשות יום שני, מאי 25, 2020