תמונה של פרופ' טובי עציון

פרופ' טובי עציון

יצירת קשר
דף בית:
http://etzion.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
etzioncs.technion.ac.il
משרד:
636
טלפון:
04-829-4311
שעות קבלה:
By appointment via email
תחומי עניין במחקר
תורת הצפינה; סדרות ספרתיות בתקשורת וצפינה; אלגוריתמים ובניות קומבינטוריות.
פרסומים נבחרים

ETZION, T., and HARTMAN, A., "Towards a large set of Steiner quadruple systems" SIAM Journal on Discrete Mathematics, Vol. 4, pp. 182-195, 1991.

ETZION, T., Partitions of triples into optimal packings, Journal of Combinatorial Theory, Series A, Vol. 59, pp. 269-284, 1992.

ETZION, T., and VARDY, A., "Perfect binary codes: constructions, properties, and enumeration", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-40, pp. 754-763. 1994.

BITAN, S., and ETZION, T., "Constructions for optimal constant weight cyclically permutable codes and difference families", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. IT-4, pp. 77-87, 1995.

ETZION, T., "On the nonexistence of perfect codes in the Johnson scheme", SIAM Journal on Discrete Mathematics, No. 9, pp. 201-209, 1996.

BLACKBURN, S.R., ETZION, T., and PATERSON, K.G., "Permutation polynomials, de Bruijn sequences and linear complexity", Journal of Combinatorial Theory, Series A, Vol. 76, pp. 55-82, 1996.

ETZION, T., "Optimal constant weight codes over Zk and generalized designs", Discrete Mathematics, Vol. 169, pp. 55-82, 1997.