תמונה של פרופ' חגית עטיה

פרופ' חגית עטיה

יצירת קשר
דף בית:
http://hagit.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
hagitcs.technion.ac.il
משרד:
742
טלפון:
04-829-4365
שעות קבלה:
Sunday, 13:30-14:30
תחומי עניין במחקר
תיאוריה של מערכות מבוזרות: אלגוריתמים, חסמים תחתונים ומודלים, אמינות; אלגוריתמים לרשתות תקשורת; מערכות מרובות-מעבדים.
פרסומים נבחרים
 • Hagit Attiya and Jennifer Welch.
  Distributed Computing: Fundamentals, Simulations and Advanced Topics (2nd edition), John Wiley Interscience, 2004.
  [bibtex]
 • Hagit Attiya and Arie Fouren.
  Algorithms Adapting to Point Contention.
  Journal of the ACM, 50(4):444-468, 2003 [bibtex]
 • Hagit Attiya and Sergio Rajsbaum.
  The Combinatorial Structure of Wait-Free Solvable Tasks.
  SIAM Journal on Computing, 31(4):1286-1313, 2002 [bibtex]
 • Hagit Attiya and Eyal Dagan.
  Improved Implementations of Binary Universal Operations.
  Journal of the ACM, 48(1):1013--1037, 2001 [bibtex]
 • Hagit Attiya.
  Efficient and Robust Sharing of Memory in Message-Passing Systems.
  Journal of Algorithms, 34(1):109-129, 2000 [bibtex] [ps.gz]
 • Hagit Attiya and Ophir Rachman.
  Atomic Snapshots in O( n log n ) Operations.
  SIAM Journal on Computing, 27(2):319-340, 1998 [bibtex]
 • Hagit Attiya, Amotz Bar-Noy and Danny Dolev.
  Sharing Memory Robustly in Message-Passing Systems.
  Journal of the ACM, 42(1):124-142, 1995 [bibtex]
 • Hagit Attiya and Jennifer Welch.
  Sequential Consistency versus Linearizability.
  ACM Transactions on Computer Systems, 12(2):99-122, 1994 [bibtex]
 • Hagit Attiya, Cynthia Dwork, Nancy Lynch and Larry Stockmeyer.
  Bounds on the Time to Reach Agreement in the Presence of Timing Uncertainty.
  Journal of the ACM, 41(1):122-152, 1994 [bibtex]
 • Hagit Attiya, Amotz Bar-Noy, Danny Dolev, David Peleg and Rudiger Reischuk.
  Renaming in an Asynchronous Environment.
  Journal of the ACM, 37(3):524-548, 1990 [bibtex]
 • Hagit Attiya, Marc Snir and Manfred Warmuth.
  Computing on an Anonymous Ring.
  Journal of the ACM, 35(4):845--875, 1988 [bibtex]