תמונה של פרופסור חבר ניר אילון

פרופסור חבר ניר אילון


יועץ לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין ולתואר במדעי המחשב ומתמטיקה


יצירת קשר
דף בית:
http://nailon.googlepages.com/
דואר אלקטרוני:
nailoncs.technion.ac.il
משרד:
607
טלפון:
04-829-4842
שעות קבלה:
Tuesday, 14:30-15:30
תחומי עניין במחקר
למידה ממוחשבת וסטטיסטיקה, אלגוריתמי אופטימיזציה קומבינטורית וקרוב, הורדת ממד אלגוריתמית ויישומים, סיבוכיות.
פרסומים נבחרים
 • Nir Ailon.
  Aggregation of Partial Rankings, {\it }-Ratings and Top-{\it } Lists.
  Algorithmica, 57(2):284-300, 2010 [bibtex]
 • Nir Ailon and Bernard Chazelle.
  Faster dimension reduction.
  Commun. ACM, 53(2):97-104, 2010 [bibtex]
 • Nir Ailon, Bernard Chazelle, Kenneth L. Clarkson, Ding Liu, Wolfgang Mulzer and C. Seshadhri.
  Self-Improving Algorithms.
  CoRR, abs/0907.0884, 2009 [bibtex]
 • Nir Ailon and Edo Liberty.
  Fast Dimension Reduction Using Rademacher Series on Dual BCH Codes.
  Discrete {\&} Computational Geometry, 42(4):615-630, 2009 [bibtex]
 • Nir Ailon, Bernard Chazelle, Seshadhri Comandur and Ding Liu.
  Property-Preserving Data Reconstruction.
  Algorithmica, 51(2):160-182, 2008 [bibtex]
 • Nir Ailon, Moses Charikar and Alantha Newman.
  Aggregating inconsistent information: Ranking and clustering.
  J. ACM, 55(5), 2008 [bibtex]
 • Nir Ailon and Mehryar Mohri.
  An efficient reduction of ranking to classification.
  CoRR, abs/0710.2889, 2007 [bibtex]
 • Nir Ailon and Noga Alon.
  Hardness of fully dense problems.
  Inf. Comput., 205(8):1117-1129, 2007 [bibtex]
 • Nir Ailon, Bernard Chazelle, Seshadhri Comandur and Ding Liu.
  Estimating the distance to a monotone function.
  Random Struct. Algorithms, 31(3):371-383, 2007 [bibtex]
 • Nir Ailon and Bernard Chazelle.
  Information theory in property testing and monotonicity testing in higher dimension.
  Inf. Comput., 204(11):1704-1717, 2006 [bibtex]
 • Nir Ailon and Bernard Chazelle.
  Lower bounds for linear degeneracy testing.
  J. ACM, 52(2):157-171, 2005 [bibtex]
 • Nir Ailon and Bernard Chazelle.
  The Fast Johnson--Lindenstrauss Transform and Approximate Nearest Neighbors.
  SIAM J. Comput., 39(1):302-322, 2009 [bibtex]
 • Nir Ailon and Moses Charikar.
  Fitting tree metrics: Hierarchical clustering and Phylogeny.
  In FOCS, 73-82, 2005 [bibtex]
 • Nir Ailon and Edo Liberty.
  Correlation Clustering Revisited: The ``True`` Cost of Error Minimization Problems.
  In ICALP, 24-36, 2009 [bibtex]
 • Edo Liberty, Nir Ailon and Amit Singer.
  Dense Fast Random Projections and Lean Walsh Transforms.
  In APPROX-RANDOM, 512-522, 2008 [bibtex]